தொன்மத் “தொழில்”.

 

• குண்டூசி கூடக்
கூவிக் கூவி
விற்கப்படும்
இந்தக் காலத்திலும்

ஆர்ப்பாட்டமின்றி
அமைதியாகவே
தொடர்கிறது
உலகின்
ஆதித் “தொழில்”.

• பெரு வணிகத்தின்
ஒப்பனையில்
மயங்கித் திளைக்கிறது
உலகம்.

• திகைத்துத்
தவிக்கிறது
அலங்காரமற்ற
அழகான
சிறு, குறு
வர்த்தக உலகம்.

• வணிகமாகி விட்ட
யுகத்தில்
கூவிக் கூவியே
மடமை வலைக்குள்
ஈர்க்கப்படுகிறது
மனுக் குலம்.

• அத்தனை
கூச்சலுக்கு
இடையிலும்
சலனமற்று
சப்தமின்றி
அமைதியாய்
நடக்கிறது
தொன்மத் “தொழில்”.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*